Author: Thủy Tiên

Mình là Thủy Tiên. Đây là nơi mình ghi lại những điều mình khám phá được trong cuộc sống này và chia sẻ cùng các bạn.
Inspiration Travel

Ông Nội đi Sài Gòn

Đối với mình ông là người tuyệt vời nhất, mình yêu thương, trân trọng và tự hào nhất. Ông Nội mình trước đây là cán bộ nên được đi rất nhiều nơi. Ông từng đạp xe khắp cả tỉnh Hải Hưng thời trước để làm việc. Nơi xa nhất ở Việt Nam ông từng đến […]

Back To Top