• Mình đọc sách trở lại
    Books

    Mình đọc sách trở lại

    Trở lại sau hơn một tuần vắng mặt, ở bài viết này, mình sẽ nói tản mạn một chút về thói quen đọc sách của bản thân và muốn cùng mọi người tạo dựng lại từ đầu thói quen đọc sách đã mất. THÓI QUEN ĐỌC SÁCH CỦA MÌNH Trước hết, có một vài sự thật mà mình muốn bật mí cho mọi người biết về thói quen đọc sách của mình. Thứ nhất, mình bắt đầu đọc sách từ năm thứ 2 đại học, tức là từ mùa hè năm 2016. Mình không hề thích đọc sách từ nhỏ, không có môi trường đọc sách và không biết đến…