• review phim Expedition Happiness
    Films

    Review phim “Expedition Happiness” và định nghĩa về hạnh phúc

    Thật khó để định nghĩa về hạnh phúc, biết mình thực sự hạnh phúc vì điều gì. Hồi nhỏ, mình không nhận thức được hai từ hạnh phúc. Mình chỉ biết mình vui khi được đi chợ cùng mẹ, được bà cho miếng oản ở chùa, được dì mua cho em búp bê… Lớn lên một chút nữa, mình biết tiền mua được nhiều thứ mình thích, có nhiều tiền là có hạnh phúc. Đến bây giờ khi quan điểm về vật chất của mình đã thay đổi thì thật kỳ lạ là mình không còn bận tâm định nghĩa hạnh phúc là gì. Cho đến khi xem được bộ…