• About

    50 facts about me

    Nhân dịp đạt được 1000 lượt đọc Latte with me từ ngày 14/7 với 13 bài viết, một dấu mốc rất nhỏ thôi, mình sẽ bắt chước các vlogger nổi tiếng làm một bài 50 điều bạn chưa biết về mình (thay vì làm video). “Fake it until you make it” 🙂 Họ và tên đầy đủ: Đoàn Thị Thủy Tiên Ai là người đặt tên cho mình: Ông họ của mình. Thủy là nước. Tiên là trời. Theo ông họ giải thích thì tên của mình có ý nghĩa vĩ mô như vậy, chứ không phải loài hoa thủy tiên đâu. Sinh nhật: 14/10/1996 Biệt danh: Ti Ti do…

about-latte-with-me