• Tidying up with Marie Kondo
    Films

    Review series phim “Tidying up with Marie Kondo”

    Mình là một người vô cùng yêu thích công việc dọn dẹp. Niềm yêu thích này có lẽ được thừa hưởng gen từ bà nội của mình, một người bà siêu sạch sẽ, gọn gàng. Không ai có thể cảm nhận được một hạt bụi hạt sạn nào khi bước vào căn nhà của ông bà mình. Một phần cũng do mình có 3 năm ở cấp ba đi học xa nhà sống cùng bác gái, một người cũng may mắn được thừa hưởng gen dọn dẹp từ bà. Bác đã “huấn luyện” mình trở thành một cô gái gọn gàng, sạch sẽ, không sạch không chịu được của ngày…

mariekondo-konmari-songtoigian-phimtailieu-minimalism-archives-latte-with-me